Skip to content

הלנצח נאכל חרב?

איך הגענו לשבעה באוקטובר? ומה צופן לנו העתיד? כיצד הצליחה תנועה קטנה וחסרת משמעות כמו התנועה הציונית לנצח ולהקים מדינה ליהודים לאחר אלפיים שנות גלות? מה ידענו אז ששכחנו כיום? כיצד נמנף את שלמדנו במאה ועשרים השנים הראשונות של הציונות על מנת להבטיח את עתידנו במזרח התיכון?

נצא למסע בו נשרטט את 120 שנות הציונות הראשונות דרך פריזמה של עיתונאי ויוצר טלוויזיה, החוקר את אחורי הקלעים של התהליכים ההיסטוריים המכריעים והאנשים המבריקים שסללו את דרכה של ישראל המודרנית.

ההרצאה מלווה בעדויות מצולמות, בקטעי ארכיון נדירים ובראיונות מתוך הסדרות "המנדט" ו"אויבים".

מעניין אתכם לשמוע עוד?