Skip to content

כיצד הומור משמש כמנגנון הגנה בהיסטוריה היהודית?

קומיקאים יהודים מוכרים ואהובים ברחבי העולם, אך ההומור היהודי המבריק צמח למעשה מתוך מצוקה, זרות ורדיפה ומשמש עד היום כמנגנון הגנה הישרדותי.

בעקבות הסרט "הייתם צריכים להיות שם", שיצרתי וביימתי, אשתף תובנות על הדרך בו ההומור הציל יהודים ממוות ומאובדן שפיות בזמן זוועות השואה.
מה ניתן ללמוד מהסיפורים המרגשים של הניצולים? ועד כמה שימוש בהומור רלוונטי גם היום בהתמודדות עם הלחצים והזוועות שהחיים בישראל מספקים לנו בלי הפסקה?

ההרצאה מלווה בהקרנת הסרט התיעודי (52 דקות), בהובלתו של הקומיקאי טל פרידמן.

מעניין אתכם לשמוע עוד?